Bygg&anlegg-tomter og eiendomsutvikling-hytter:

KONTAKT:

Vidar Stavedal tlf 91562621. Mail: vidastav@online.no eller Harald Stavedal 95122441